Расписание классов

Расписание классов

11а

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
1 08:30 - 09:15
АлгебраЩербатая И.И.
28
ФизикаШевчук Е.А.
37
ЛитератураБорисова А.В.
16
АлгебраЩербатая И.И.
28
Физическая культураВарбан Г.А.:1/Юнош О.А.:2
спортзал 1спортзал2
2 09:25 - 10:10
АлгебраЩербатая И.И.
28
ОбществознаниеИванова Е.Г.
25
ЛитератураБорисова А.В.
16
АлгебраЩербатая И.И.
28
Физическая культураВарбан Г.А.:1/Юнош О.А.:2
спортзал 1спортзал2
3 10:20 - 11:05
ЛитератураБорисова А.В.
16
ОбществознаниеИванова Е.Г.
25
ГеометрияЩербатая И.И.
28
ХимияМиролюбова Л.В.
46
ГеометрияЩербатая И.И.
28
4 11:30 - 12:15
Английский языкОткидач Е.Я.:1/Бровина Е.А.:2
35а34а
астрономияШевчук Е.А.
37
Английский языкОткидач Е.Я.:1/Бровина Е.А.:2
35а33
ФизикаШевчук Е.А.
37
Русский языкБорисова А.В.
16
5 12:40 - 13:25
Английский языкОткидач Е.Я.:1/Бровина Е.А.:2
35а34а
ИнформатикаЗамиусская И.Ю.:1/Утянская Е.В.:2
4730
БиологияВерушкина Г.Н.
29
ОбществознаниеИванова Е.Г.
25
Русский языкБорисова А.В.
16
6 13:35 - 14:20
ИсторияИванова Е.Г.
25
ИнформатикаЗамиусская И.Ю.:1/Утянская Е.В.:2
4730
ГеометрияЩербатая И.И.
28
Английский языкОткидач Е.Я.:1/Бровина Е.А.:2
35а23
ПравоКапустина Н.С.
24
7 14:30 - 15:15
Физическая культураВарбан Г.А.:1/Юнош О.А.:2
спортзал 1спортзал2
 
ОБЖПапакина О.В.
25
Английский языкОткидач Е.Я.:1/Бровина Е.А.:2
35а34
ИсторияИванова Е.Г.
25

11б

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
1 08:30 - 09:15
АлгебраМамонов А.Ю.
26
ИнформатикаЗамиусская И.Ю.:1/Утянская Е.В.:2
4730
с/к англ.языкОткидач Е.Я.:2/с/к биологияВерушкина Г.Н.:1
35а29
ХимияМиролюбова Л.В.
46
Английский языкОткидач Е.Я.:1/Кирпичева А.А.:2
35а35
2 09:25 - 10:10
АлгебраМамонов А.Ю.
26
ИнформатикаЗамиусская И.Ю.:1/Утянская Е.В.:2
4730
с/к англ.языкОткидач Е.Я.:2/с/к биологияВерушкина Г.Н.:1
35а29
ГеометрияМамонов А.Ю.
26
Русский языкКотлярова О.О.
13
3 10:20 - 11:05
с/к обществознаниеИванова Е.Г.:2/с/к химияМиролюбова Л.В.:1
2546
ФизикаШевчук Е.А.
37
АлгебраМамонов А.Ю.
26
ФизикаШевчук Е.А.
37
Физическая культураВарбан Г.А.:1/Юнош О.А.:2
спортзал 1спортзал 1
4 11:30 - 12:15
с/к обществознаниеИванова Е.Г.:2/с/к химияМиролюбова Л.В.:1
2546
Английский языкОткидач Е.Я.:1/Кирпичева А.А.:2
35а35
АлгебраМамонов А.Ю.
26
ГеометрияМамонов А.Ю.
26
Физическая культураВарбан Г.А.:1/Юнош О.А.:2
спортзал 1спортзал2
5 12:40 - 13:25
ЛитератураКотлярова О.О.
13
Английский языкОткидач Е.Я.:1/Кирпичева А.А.:2
35а35
ИсторияКрюкелис Г.С.
22
ЛитератураКотлярова О.О.
13
ПравоКапустина Н.С.
24
6 13:35 - 14:20
Русский языкКотлярова О.О.
13
астрономияШевчук Е.А.
37
ОБЖПапакина О.В.
25
ЛитератураКотлярова О.О.
13
ОбществознаниеИванова Е.Г.
25
7 14:30 - 15:15
ГеометрияМамонов А.Ю.
26
Физическая культураВарбан Г.А.:1/Юнош О.А.:2
спортзал 1спортзал2
БиологияВерушкина Г.Н.
29
 
ИсторияКрюкелис Г.С.
22

11в

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
1 08:30 - 09:15
ФизикаШевчук Е.А.
37
АлгебраЩербатая И.И.
28
ГеометрияЩербатая И.И.
28
ФизикаШевчук Е.А.
37
ГеометрияЩербатая И.И.
28
2 09:25 - 10:10
ФизикаШевчук Е.А.
37
ФизикаШевчук Е.А.
37
ГеометрияЩербатая И.И.
28
ХимияМиролюбова Л.В.
46
Английский языкБровина Е.А.:1/Кирпичева А.А.:2
4135
3 10:20 - 11:05
АлгебраЩербатая И.И.
28
ИнформатикаЗамиусская И.Ю.:1/Утянская Е.В.:2
4730
Английский языкБровина Е.А.:1/Кирпичева А.А.:2
3335
АлгебраЩербатая И.И.
28
Русский языкБорисова А.В.
16
4 11:30 - 12:15
ЛитератураБорисова А.В.
16
ИнформатикаЗамиусская И.Ю.:1/Утянская Е.В.:2
4730
ЛитератураБорисова А.В.
16
АлгебраЩербатая И.И.
28
ИнформатикаЗамиусская И.Ю.:1/Утянская Е.В.:2
4730
5 12:40 - 13:25
ОбществознаниеКрюкелис Г.С.
22
астрономияШевчук Е.А.
37
ЛитератураБорисова А.В.
16
ФизикаШевчук Е.А.
37
Физическая культураВарбан Г.А.:1/Юнош О.А.:2
спортзал 1спортзал 1
6 13:35 - 14:20
АлгебраЩербатая И.И.
28
Английский языкБровина Е.А.:1/Кирпичева А.А.:2
34а35
БиологияВерушкина Г.Н.
29
ИсторияКрюкелис Г.С.
22
Физическая культураВарбан Г.А.:1/Юнош О.А.:2
спортзал 1спортзал 1
7 14:30 - 15:15
Физическая культураВарбан Г.А.:1/Юнош О.А.:2
спортзал 1спортзал2
русский кружокБорисова А.В.
16
ИсторияКрюкелис Г.С.
22
ОбществознаниеКрюкелис Г.С.
22
ОБЖПапакина О.В.
26